Gluten Free Plain White Flour

Buy this
  • £2.30

1kg bags

Gluten Free Plain White Flour Blend. Freee by Doves Farm brand. A wheat free & naturally gluten free fine white flour with brown flecks


Ingredients: Gluten Free Flour Blend (Rice, Potato, Tapioca, Maize, Buckwheat)